مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1392/07/02    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 365    شماره اجلاسیه : 133    ترتیب چاپ : 759   
QR

1392/07/02 یک شوری

دوره : نهم 1392/07/02 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1392/08/15 یک شوری

دوره : نهم 1392/08/15 دریافت نسخه چاپی

1392/08/07 یک شوری

دوره : نهم 1392/08/07 دریافت نسخه چاپی

1392/08/07 یک شوری

دوره : نهم 1392/08/07 دریافت نسخه چاپی

1393/03/26 یک شوری

دوره : نهم 1393/03/26 دریافت نسخه چاپی
نظر شما