مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1392/09/19    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 412    شماره اجلاسیه : 161    ترتیب چاپ : 887   
QR

1392/09/19 یک شوری

دوره : نهم 1392/09/19 دریافت نسخه دست نویس

1393/01/30 یک شوری

دوره : نهم 1393/01/30 دریافت نسخه چاپی

1393/10/22 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/22 دریافت نسخه چاپی

1393/11/13 یک شوری

دوره : نهم 1393/11/13 دریافت نسخه چاپی
نظر شما