طرح اصلاح ماده (103) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/03/05 دوره : نهم شماره ثبت : 459 شماره اجلاسیه : 213 ترتیب چاپ : 1044 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 18

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
813689 حسین آذین حسین آذین کرمان (رفسنجان) نهم
813989 محمدحسن آصفری محمدحسن آصفری مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم
701760 یونس اسدی یونس اسدی اردبیل (مشکین شهر) نهم
813439 شمس اله بهمئی شمس اله بهمئی خوزستان (رامشیر / رامهرمز) نهم
811862 عبدالکریم حسین زاده عبدالکریم حسین زاده آذربایجان غربی (اشنویه / نقده) دهم
702015 موید حسینی صدر موید حسینی صدر آذربایجان غربی (خوی) نهم
813714 سیدسعید حیدری طیب سیدسعید حیدری طیب کرمانشاه (کرمانشاه) نهم
701818 محمدحسن دوگانی آغچغلو محمدحسن دوگانی آغچغلو فارس (فسا) نهم
701847 سیدمحمد سادات ابراهیمی سیدمحمد سادات ابراهیمی خوزستان (شوشتر / گتوند) نهم
813378 محمدباقر شریعتی محمدباقر شریعتی خوزستان (بهبهان) نهم
812318 احمد شوهانی احمد شوهانی ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم
760131 عابد فتاحی عابد فتاحی آذربایجان غربی (ارومیه) نهم
701898 نادر قاضی پور نادر قاضی پور آذربایجان غربی (ارومیه) دهم
760213 حسین مظفر حسین مظفر تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
861889 محمدمهدی مفتح سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای)
811961 عباس مقتدای خوراسگانی عباس مقتدای خوراسگانی اصفهان (اصفهان) یازدهم
761477 سیدمحمدعلی موسوی سیدمحمدعلی موسوی زنجان (خدابنده) نهم
701985 سیدعنایت اله هاشمی سیدعنایت اله هاشمی فارس (سپیدان) نهم

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/03/05 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1393/08/06 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
3 ›  1393/09/18 بایگانی
یک شوری