لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 479 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1120 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/01 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/05/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/07/08 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1393/07/26 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1394/02/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1394/03/09 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
7 ›  1394/03/16 ابلاغ به دولت
یک شوری