لایحه ارزیابی زیست محیطی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 481 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1122 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  عمران، اقتصادی ، انرژی، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، اجتماعی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/01 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/05/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/06/16 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1393/12/24 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1394/01/18 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری