لایحه تسری مواد (79) و (83) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 482 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1123 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  آموزش و تحقیقات، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/01 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/05/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/08/07 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1394/09/17 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1394/09/25 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری