طرح اصلاح ماده (92) قانون شهرداری و الحاق (4) تبصره به آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 484 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1125 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  اقتصادی ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات فرهنگی *، مطالعات زیربنایی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1394/08/25 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1394/09/04 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری