طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 487 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1128 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  فرهنگی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 31

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
814015 احمد  آریایی نژاد احمد آریایی نژاد همدان (ملایر) نهم
813914 قاسم احمدی لاشکی قاسم احمدی لاشکی مازندران (نوشهر / چالوس) دهم
812245 محمدعلی اسفنانی محمدعلی اسفنانی اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان) نهم
812745 محمد اسماعیل نیا محمد اسماعیل نیا خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر) نهم
813577 احمد امیرآبادی فراهانی احمد امیرآبادی فراهانی قم (قم) دهم
812643 مهرداد بذرپاش مهرداد بذرپاش تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم
701800 احمد توکلی احمد توکلی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم
813923 سیدهادی حسینی سیدهادی حسینی مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) نهم
812722 ابوالقاسم خسروی سهل آبادی ابوالقاسم خسروی سهل آبادی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم
811830 رسول خضری رسول خضری آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم
701819 سیدحسین دهدشتی سیدحسین دهدشتی خوزستان (آبادان) نهم
701824 محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم
812641 مجتبی رحماندوست مجتبی رحماندوست تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
813983 محمدابراهیم رضایی محمدابراهیم رضایی مرکزی (خمین / محلات) نهم
701850 حسین سبحانی نیا حسین سبحانی نیا خراسان رضوی (نیشابور) نهم
811874 محمداسماعیل سعیدی محمداسماعیل سعیدی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
813807 محمود شکری محمود شکری گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال) دهم
813568 ضرغام صادقی ضرغام صادقی فارس (شیراز) نهم
701893 محمدحسین فرهنگی محمدحسین فرهنگی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
701895 حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان) دهم
811869 میرهادی  قره سید رومیانی میرهادی قره سید رومیانی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم
861889 محمدمهدی مفتح سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای)
701950 علیرضا منادی سفیدان علیرضا منادی سفیدان آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
812327 سیدمهدی موسوی نژاد سیدمهدی موسوی نژاد بوشهر (دشتستان) نهم
701966 الیاس نادران الیاس نادران تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
701969 حسین نجابت حسین نجابت تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
811954 غلامرضا نوری قزلجه غلامرضا نوری قزلجه آذربایجان شرقی (بستان آباد) نهم
813642 محمدرضا پورابراهیمی داورانی محمدرضا پورابراهیمی داورانی کرمان (راور / کرمان) دهم
813485 غلامرضا کاتب غلامرضا کاتب سمنان (گرمسار) دهم
701912 جواد کریمی قدوسی جواد کریمی قدوسی خراسان رضوی (مشهد) دهم
812277 محمدجواد کولیوند محمدجواد کولیوند البرز (کرج) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 24

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1394/03/31 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
3 ›  1394/04/02 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1394/04/20 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1394/06/22 گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
6 ›  1394/06/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
7 ›  1394/08/13 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1394/08/24 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
9 ›  1394/09/04 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
10 ›  1394/09/23 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
11 ›  1394/10/06 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1394/10/13 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
13 ›  1394/10/21 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1394/10/23 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
15 ›  1394/11/03 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
16 ›  1394/11/08 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
17 ›  1394/11/12 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
18 ›  1394/12/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
19 ›  1395/01/25 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
20 ›  1395/02/01 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
21 ›  1395/02/27 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
22 ›  1395/03/04 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
23 ›  1395/03/13 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
24 ›  1395/03/17 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری