لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/29 دوره : نهم شماره ثبت : 497 شماره اجلاسیه : 237 ترتیب چاپ : 1155 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/29 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/05/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/06/29 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1393/07/16 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1394/03/11 گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
6 ›  1394/03/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1394/04/10 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
8 ›  1394/04/16 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری