لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/07/16 دوره : نهم شماره ثبت : 513 شماره اجلاسیه : 248 ترتیب چاپ : 1214 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/07/16 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/07/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/08/20 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1394/04/07 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1394/05/14 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری