لایحه حمایت از مالکیت فکری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17 دوره : نهم شماره ثبت : 541 شماره اجلاسیه : 279 ترتیب چاپ : 1316 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات فرهنگی *، مطالعات اقتصادی ، مطالعات فناوری های نوین *

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/10/17 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/10/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری