مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه حمایت از مالکیت فکری
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه حمایت از مالکیت فکری
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 541    شماره اجلاسیه : 279    ترتیب چاپ : 1316   
QR

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس
نظر شما