مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 543    شماره اجلاسیه : 279    ترتیب چاپ : 1318   
QR

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1394/10/06 یک شوری

دوره : نهم 1394/10/06 دریافت نسخه چاپی

1394/10/16 یک شوری

دوره : نهم 1394/10/16 دریافت نسخه چاپی

1394/10/23 یک شوری

دوره : نهم 1394/10/23 دریافت نسخه چاپی

1394/09/29 یک شوری

دوره : نهم 1394/09/29

1394/02/20 یک شوری

دوره : نهم 1394/02/20 دریافت نسخه چاپی

1394/11/05 یک شوری

دوره : نهم 1394/11/05 دریافت نسخه چاپی
نظر شما