لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17 دوره : نهم شماره ثبت : 543 شماره اجلاسیه : 279 ترتیب چاپ : 1318 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/10/17 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/10/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1394/02/20 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1394/09/29 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
5 ›  1394/10/06 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1394/10/16 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1394/10/23 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
8 ›  1394/11/05 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری