لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17 دوره : نهم شماره ثبت : 545 شماره اجلاسیه : 279 ترتیب چاپ : 1320 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/10/17 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/10/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/12/03 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1394/01/25 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1394/04/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1394/05/10 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری