مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح اصلاح ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح اصلاح ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1394/02/30    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 574    شماره اجلاسیه : 323    ترتیب چاپ : 1443   
QR

1394/02/30 یک شوری

دوره : نهم 1394/02/30 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس
نظر شما