مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1394/04/21    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 587    شماره اجلاسیه : 336    ترتیب چاپ : 1492   
QR

1394/05/27 یک فوریتی

دوره : نهم 1394/05/27 دریافت نسخه چاپی

1394/05/31 یک فوریتی

دوره : نهم 1394/05/31 دریافت نسخه چاپی

1394/04/21 یک فوریتی

دوره : نهم 1394/04/21 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1394/05/17 یک فوریتی

دوره : نهم 1394/05/17 دریافت نسخه چاپی

1394/06/04 یک فوریتی

دوره : نهم 1394/06/04 دریافت نسخه چاپی
نظر شما