لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1394/05/07 دوره : نهم شماره ثبت : 592 شماره اجلاسیه : 343 ترتیب چاپ : 1511 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1394/05/25 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1394/05/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1394/07/05 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1394/08/04 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1394/12/09 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1394/12/19 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1394/12/24 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری