لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1394/09/02 دوره : نهم شماره ثبت : 630 شماره اجلاسیه : 373 ترتیب چاپ : 1636 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1394/09/02 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1394/09/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری