لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1394/09/30 دوره : نهم شماره ثبت : 636 شماره اجلاسیه : 382 ترتیب چاپ : 1664 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک فرعی :  آموزش و تحقیقات، امور داخلی کشور و شوراها، بهداشت و درمان ، فرهنگی ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1394/09/30 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1394/09/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری