لایحه دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/24 دوره : دهم شماره ثبت : 18 ترتیب چاپ : 25 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/24 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
2 ›  1396/02/24 بایگانی
یک شوری