طرح نظام جامع رسانه های همگانی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/30 دوره : دهم شماره ثبت : 48 شماره اجلاسیه : 10 ترتیب چاپ : 57 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات فرهنگی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین *، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری