طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/05/06 دوره : دهم شماره ثبت : 159 ترتیب چاپ : 178 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، صنایع و معادن

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*

تعداد رکورد ها :‌ 21

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968948 روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا) دهم
812265 ابوالفضل ابوترابی ابوالفضل ابوترابی اصفهان (نجف آباد) یازدهم
813914 قاسم احمدی لاشکی قاسم احمدی لاشکی مازندران (نوشهر / چالوس) دهم
968797 محمد مهدی  افتخاری محمد مهدی افتخاری (شفت / فومن) دهم
813577 احمد امیرآبادی فراهانی احمد امیرآبادی فراهانی قم (قم) یازدهم
968688 ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان) دهم
968699 اکبر ترکی اکبر ترکی اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان) دهم
813818 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گیلان (رشت) دهم
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم
969060 سید حسن حسینی (شاهرودی) سید حسن حسینی (شاهرودی) سمنان (شاهرود) دهم
813926 محمد دامادی محمد دامادی مازندران (ساری / میاندرود) دهم
969076 محمد باسط  درازهی محمد باسط درازهی سیستان و بلوچستان (سراوان / سوران / سیب / مهرستان) دهم
968695 اصغر سلیمی اصغر سلیمی اصفهان (سمیرم) دهم
968685 سیدصادق طباطبایی نژاد سیدصادق طباطبایی نژاد اصفهان (اردستان) یازدهم
813871 الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت) دهم
701980 حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم) یازدهم
813437 سیدراضی نوری سیدراضی نوری خوزستان (شوش) دهم
969034 احمد  همتی احمد همتی سمنان (سمنان) دهم
814009 محمدعلی پورمختار محمدعلی پورمختار همدان (بهار / کبودرآهنگ) دهم
968956 کوروش  کرم پور حقیقی کوروش کرم پور حقیقی فارس (فیروزآباد) دهم
701990 علی اصغر یوسف نژاد علی اصغر یوسف نژاد مازندران (ساری) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 15

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/05/17 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
3 ›  1395/06/09 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1395/06/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 159
5 ›  1395/07/10 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1395/09/07 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
7 ›  1395/11/03 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1395/11/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 159
9 ›  1396/08/08 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1396/08/20 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
11 ›  1396/08/30 بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (با اصلاحاتی تصویبشد)
یک شوری
12 ›  1396/09/14 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
13 ›  1396/09/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 159
14 ›  1396/09/26 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
15 ›  1396/09/29 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری