طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/05/05 دوره : دهم شماره ثبت : 144 ترتیب چاپ : 159 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین *

تعداد رکورد ها :‌ 25

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968805 محمد صادق  حسنی جوریابی محمد صادق حسنی جوریابی گیلان (رشت) دهم
968978 سید علاءالدین  خادم سید علاءالدین خادم فارس (سپیدان) دهم
968902 حبیب الله  نیکزادی پناه حبیب الله نیکزادی پناه کرمان (بم) دهم
760310 ژرژیک آبرامیان ژرژیک آبرامیان اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور) دهم
968548 علی ابراهیمی علی ابراهیمی مرکزی (شازند) دهم
968892 نظر  افضلی نظر افضلی خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان) دهم
968960 علی  اکبری علی اکبری فارس (شیراز) دهم
968967 علی اکبری علی اکبری خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان) دهم
759879 عبدالغفور ایران نژاد عبدالغفور ایران نژاد سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر) دهم
968905 علی  بختیاری علی بختیاری کرمان (بافت) دهم
968829 نورمحمد  تربتی نژاد نورمحمد تربتی نژاد گلستان (آق قلا / گرگان) دهم
968909 عبدالله  حاتمیان عبدالله حاتمیان خراسان رضوی (درگز) دهم
968525 یوسف داودی یوسف داودی آذربایجان شرقی (سراب) یازدهم
968729 محمدباقر سعادت محمدباقر سعادت بوشهر (دشتستان) دهم
968752 علی محمد شاعری علی محمد شاعری مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه) دهم
861887 شمس اله شریعت نژاد شمس اله شریعت نژاد مازندران (تنکابن / رامسر) دهم
968713 مرتضی صفاری نطنزی مرتضی صفاری نطنزی اصفهان (قمصر / نطنز) دهم
701933 جلال محمودزاده جلال محمودزاده آذربایجان غربی (مهاباد) یازدهم
968914 علی محمد  مرادی علی محمد مرادی کردستان (قروه) دهم
813437 سیدراضی نوری سیدراضی نوری خوزستان (شوش) دهم
969025 علی  وقف چی علی وقف چی زنجان (زنجان / طارم) دهم
813416 عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول) دهم
968673 رضا کریمی رضا کریمی اردبیل (اردبیل / نمین / نیر) دهم
701919 احمدعلی کیخا احمدعلی کیخا سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) دهم
701991 عزت اله یوسفیان ملا عزت اله یوسفیان ملا مازندران (آمل) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/23 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/07/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 144