لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/04/13 دوره : دهم شماره ثبت : 79 شماره اجلاسیه : 12 ترتیب چاپ : 90 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه