لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/04/13 دوره : دهم شماره ثبت : 116 شماره اجلاسیه : 12 ترتیب چاپ : 127 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/13 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1395/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1395/09/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 116
4 ›  1395/09/02 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1395/11/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 116
6 ›  1395/12/04 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1395/12/11 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری