طرح حذف بند (1) و اصلاح بند (2) ماده (48) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

دوره : دهم شماره ثبت : 204 ترتیب چاپ : 263 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

تعداد رکورد ها :‌ 18

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968948 روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا) دهم
968958 محمد جواد  جمالی نوبندگان محمد جواد جمالی نوبندگان فارس (فسا) دهم
968971 بهرام  پارسایی بهرام پارسایی فارس (شیراز) دهم
702021 اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد نمایندگان اقلیت (زرتشتیان) یازدهم
813577 احمد امیرآبادی فراهانی احمد امیرآبادی فراهانی قم (قم) یازدهم
968887 محمدرضا امیرحسن خانی محمدرضا امیرحسن خانی خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) دهم
968715 محمود بهمنی محمود بهمنی البرز (ساوجبلاغ / طالقان) دهم
701797 فرهاد تجری فرهاد تجری کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) دهم
968699 اکبر ترکی اکبر ترکی اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان) دهم
968661 روح الله حضرت پور طلاتپه روح الله حضرت پور طلاتپه آذربایجان غربی (ارومیه) یازدهم
968821 ولی داداشی ولی داداشی گیلان (آستارا) دهم
701840 اکبر رنجبرزاده اکبر رنجبرزاده همدان (اسدآباد) دهم
968945 بهمن  طاهرخانی بهمن طاهرخانی قزوین (تاکستان) دهم
701899 سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم
813570 داود محمدی داود محمدی قزوین (آبیک / قزوین) دهم
968914 علی محمد  مرادی علی محمد مرادی کردستان (قروه) دهم
968859 قاسم میرزایی نیکو قاسم میرزایی نیکو تهران (دماوند / فیروزکوه) دهم
968824 شهرام  کوسه غراوی شهرام کوسه غراوی گلستان (مینودشت) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/06/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/07/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 204
3 ›  1396/11/14 گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
یک شوری
4 ›  1397/01/22 بایگانی
یک شوری