طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت

جزئیات

دوره : دهم شماره ثبت : 201 ترتیب چاپ : 260 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

تعداد رکورد ها :‌ 23

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968892 نظر افضلی نظر افضلی خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان) دهم
968734 سکینه الماسی سکینه الماسی بوشهر (جم کنگان دیر) دهم
968901 سعید باستانی سعید باستانی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) دهم
968927 حمید بنایی حمید بنایی خراسان رضوی (گناباد) دهم
968688 ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان) دهم
760466 سهیلا جلودارزاده سهیلا جلودارزاده تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم
968909 عبدالله حاتمیان عبدالله حاتمیان خراسان رضوی (درگز) دهم
701824 محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم
968810 سیده فاطمه ذوالقدر سیده فاطمه ذوالقدر تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم
968876 خدیجه ربیعی فرادنبه خدیجه ربیعی فرادنبه چهار محال بختیاری (بروجن) دهم
968898 جلیل رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام) یازدهم
812741 رمضانعلی سبحانی فر رمضانعلی سبحانی فر خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم
968762 پروانه سلحشوری پروانه سلحشوری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم
968825 طیبه سیاوشی شاه عنایتی طیبه سیاوشی شاه عنایتی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم
968941 رضا شیران خراسانی رضا شیران خراسانی خراسان رضوی (مشهد / کلات) دهم
813368 عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان) دهم
968803 پروانه مافی پروانه مافی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم
968974 جلیل مختار جلیل مختار خوزستان (آبادان) یازدهم
968878 اردشیر نوریان اردشیر نوریان چهار محال بختیاری (شهرکرد) دهم
968831 نبی هزارجریبی نبی هزارجریبی گلستان (آق قلا / گرگان) دهم
968944 هاجر چنارانی هاجر چنارانی خراسان رضوی (نیشابور) یازدهم
969007 حبیب الله کشت زر حبیب الله کشت زر خوزستان (بهبهان) دهم
968977 عامر کعبی عامر کعبی خوزستان (آبادان) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/07/06 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1397/07/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 201
3 ›  1397/08/01 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
یک فوریتی
4 ›  1397/09/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 201
5 ›  1397/09/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 201