طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/03/07 دوره : دهم شماره ثبت : 270 شماره اجلاسیه : 109 ترتیب چاپ : 517 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/03/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری