لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/13 دوره : دهم شماره ثبت : 283 شماره اجلاسیه : 118 ترتیب چاپ : 557 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/05/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 283
3 ›  1396/08/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 283
4 ›  1398/02/25 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/03/09 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری