طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/12/24 دوره : دهم شماره ثبت : 253 شماره اجلاسیه : 95 ترتیب چاپ : 461 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/12/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/04/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 253
3 ›  1396/07/11 گزارش شور دوم (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1396/08/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 253
5 ›  1397/04/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 253
6 ›  1398/05/12 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1398/05/26 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری