لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/28 دوره : دهم شماره ثبت : 306 شماره اجلاسیه : 125 ترتیب چاپ : 595 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/28 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/05/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 306
3 ›  1396/07/18 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/04/01 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/04/11 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری