لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/05/31 دوره : دهم شماره ثبت : 313 شماره اجلاسیه : 135 ترتیب چاپ : 622 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/05/31 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/07/26 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1396/08/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 313
4 ›  1396/08/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 313
5 ›  1398/04/01 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1398/04/11 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری