لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/05/31 دوره : دهم شماره ثبت : 312 شماره اجلاسیه : 135 ترتیب چاپ : 621 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/05/31 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/07/26 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1396/08/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 312
4 ›  1398/03/25 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/04/12 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری