لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/28 دوره : دهم شماره ثبت : 304 شماره اجلاسیه : 125 ترتیب چاپ : 593 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/28 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/06/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 304
3 ›  1396/07/26 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1396/08/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 304
5 ›  1398/03/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1398/04/12 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری