لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/12/24 دوره : دهم شماره ثبت : 249 شماره اجلاسیه : 94 ترتیب چاپ : 457 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/12/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/02/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 249
3 ›  1396/08/10 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1396/08/21 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1397/08/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 249