لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/01 دوره : دهم شماره ثبت : 336 شماره اجلاسیه : 153 ترتیب چاپ : 731 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/10/27 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/05/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 336
4 ›  1398/08/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/09/09 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری