طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 160 شماره اجلاسیه : 16 ترتیب چاپ : 179 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/11/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 160
3 ›  1396/11/14 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/03/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 160
5 ›  1397/03/22 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1398/02/25 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1398/03/08 ابلاغ به دولت
یک شوری