لایحه " اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/12/11 دوره : دهم شماره ثبت : 244 شماره اجلاسیه : 90 ترتیب چاپ : 444 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 18

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/12/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/03/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 244
3 ›  1396/04/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 244
4 ›  1397/05/06 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1397/05/23 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1397/06/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 244
7 ›  1398/07/06 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
8 ›  1398/07/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 244
9 ›  1398/07/10 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1398/07/29 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
11 ›  1398/09/10 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1398/09/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 244
13 ›  1398/10/03 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1398/10/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
15 ›  1398/11/27 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
16 ›  1399/02/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 244
17 ›  1399/02/20 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
18 ›  1399/03/07 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری