لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/03/29 دوره : دهم شماره ثبت : 418 شماره اجلاسیه : 217 ترتیب چاپ : 988 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین *

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/03/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/05/20 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1397/05/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 418
4 ›  1398/06/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 418
5 ›  1398/08/26 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1398/09/09 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
7 ›  1398/09/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 418