لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/28 دوره : دهم شماره ثبت : 305 شماره اجلاسیه : 125 ترتیب چاپ : 594 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/28 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/09/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 305
3 ›  1397/07/17 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/06/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 305