طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/01/20 دوره : دهم شماره ثبت : 256 شماره اجلاسیه : 98 ترتیب چاپ : 470 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/01/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/08/29 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1397/09/12 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری