لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/11/16 دوره : دهم شماره ثبت : 371 شماره اجلاسیه : 176 ترتیب چاپ : 822 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین *

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/02/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 371
3 ›  1397/12/21 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/04/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 371
5 ›  1398/08/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1398/09/09 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری