طرح جامع مدیریت شهری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/11/26 دوره : دهم شماره ثبت : 239 شماره اجلاسیه : 79 ترتیب چاپ : 433 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/11/26 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1396/09/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 239
3 ›  1397/07/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 239
4 ›  1397/11/03 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1398/01/28 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1398/02/31 بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (رد شد)
یک شوری