لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/11/16 دوره : دهم شماره ثبت : 373 شماره اجلاسیه : 176 ترتیب چاپ : 824 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 9

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/01/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 373
3 ›  1397/02/02 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/04/05 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/04/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1398/07/03 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1398/07/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 373
8 ›  1398/07/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1398/08/01 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری