لایحه محافظت از خاک

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1394/02/29 دوره : نهم شماره ثبت : 571 شماره اجلاسیه : 322 ترتیب چاپ : 1429 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی ، ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1394/02/29 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1394/02/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1394/05/06 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری