‹ وضعیت قبلی [3]

4 › استرداد طرح/ لایحه پس از تصویب کلیات (تصویب) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : استرداد طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
تاریخ : 1393/08/03

نسخه چاپی

عنوان : استرداد طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

چاپی : 43.pdf 43.pdf تاریخ سند : 1393/08/04