[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
تاریخ : 1396/04/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

چاپی : I-289.pdf I-289.pdf دست‌نویس : ID-289.pdf ID-289.pdf تاریخ سند : 1396/05/04 شماره چاپ : 578