[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود
تاریخ : 1396/04/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود

چاپی : I-297.pdf I-297.pdf دست‌نویس : ID-297.pdf ID-297.pdf تاریخ سند : 1396/05/08 شماره چاپ : 586