[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه کالاها و محصولات ساختمانی
تاریخ : 1396/04/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه کالاها و محصولات ساختمانی

چاپی : I-294.pdf I-294.pdf دست‌نویس : ID-294.pdf ID-294.pdf تاریخ سند : 1396/05/10 شماره چاپ : 583