[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی
تاریخ : 1396/04/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی

چاپی : I-292.pdf I-292.pdf دست‌نویس : ID-292.pdf ID-292.pdf تاریخ سند : 1396/05/10 شماره چاپ : 581

پیوست ها

1396/9/25-اصلاحیه1 پیوست : I-292-E1.pdf I-292-E1.pdf