[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی
تاریخ : 1396/06/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی

چاپی : C1-314.pdf C1-314.pdf دست‌نویس : ID-314.pdf ID-314.pdf تاریخ سند : 1396/07/02 شماره چاپ : 625

پیوست ها

1398/2/24 اصلاحیه 1 پیوست : I- 314-E1.pdf I- 314-E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 625، 1345، 1373